Årsmöte Karlbergs BK 2018

kb-pelleFrån kansliet

Vi vill göra samtliga medlemmar i Karlbergs BK uppmärksammade på att årsmöte i Karlbergs BK är satt till onsdagen den 7 mars kl.18.00 och hålls i klubbstugan på Stadshagens IP.

Vi vill påminna att eventuella motioner från medlemmar måste vara styrelsen tillhanda senast onsdagen den 21 februari. Skickas skriftligen till klubbchef Pelle Brädefors på pelle@karlbergsbk.se

Styrelsens förslag till ordförande på mötet är Kjell Sjöbeck.

Vi vill uppmärksamma samtliga att stadgarna stipulerar att du inte i egenskap av att ha barn i föreningen automatiskt är medlem. Det är endast när du har familjemedlemsskap som du är medlem. Är man inte det ännu så går det bra att lösa ett medlemsskap för 2018 här!

Väl mött!

Kommentarer

kommentarer