Brädefors: ”Jag ser det inte som att vi förvaltar”

kb-pelleFrån kansliet

Redaktionen fick en längre intervju med Karlbergs BK:s klubbchef Pelle Brädefors för att prata lite om läget i föreningen just nu samt vilka planer som finns för framtiden.

Kan du berätta lite generellt hur föreningen mår just nu? 

Föreningen mår överlag bra skulle jag säga. Som föreningsmänniska är det alltid intressant att analysera och svaret är inte så enkelt alla gånger. Det beror ju naturligtvis på vem du frågar, på vilket sätt du analyserar och vilka förväntningar du har.

Det mest intressanta med KB är att jag ser det inte som att vi förvaltar. Vi är i ständig förändring och i processer som för KB framåt. Från dag ett jag började arbeta i föreningen har vi satt upp ett högt tempo för att hela tiden driva KB framåt. Men det innebär såklart också att vissa delar inte hänger med eller tar längre tid att sätta sig. Förändringsarbete, eller utvecklingsarbete är kanske mer passande, fungerar så. Vissa saker som i teorin funkar och verkar vara en bra idé tar längre tid att implementera eller kanske rent av inte fungerar i praktiken. För att summera det så finns det flera faktorer som påverkar hur pass rätt och hur brant utvecklingskurvan pekar.

Vilka faktorer skulle det vara, om du kunde utveckla det lite?

Anläggningsfrågan är i det närmaste bisarr. KB har växt med 265 barn på två år. Det är en ökning med 57 %. Medan de tilldelade träningstiderna vi fått har ökat med 11 %. Det är viktigt för föreningens medlemmar och våra ledare att förstå vilka förutsättningar vi brottas med. Vi kan vara hur duktiga som helst på att få ett schema att fungera någorlunda och göra en rättvis fördelning av träningstider. Men vi kan inte göra vin av vatten. Det är inte vi som sätter spelreglerna här.

Vår stadsdel saknar 4,5 fulla 11-mannaplaner för att kunna erbjuda adekvata förutsättningar för den efterfrågan som finns. Vi har idag långa kötider på spelare som vill börja spela. I vissa ålderskullar skulle vi kunna starta upp helt nya lag. Men vart ska de spela? Trycket är enormt. Politiker lyssnar tyvärr inte. Spelar ingen roll vilken färg, det är bostäder och ekonomi som är hetast och kommer så vara för en lång framtid. Kanske ser vi början på slutet för fotboll i innerstaden. Vore katastrof och enormt sorgligt. För som förening kämpar vi alla tillsammans mot omöjliga odds. Föräldrar tar sina barn till andra föreningar som har bättre förutsättningar utanför stan. Jag förstår dem till viss del, samtidigt är det kopplat till vad vi som förening kan och måste bli bättre på och det är hur vi optimerar vår organisation och vårt sätt att nyttja ytor samt hur vi bedriver spelarutbildning effektivt.

Men varför stoppar ni inte intaget av nya spelare, så de som spelar i föreningen idag får bättre förutsättningar?

Det är en riktigt bra fråga. I svaret finns en paradox egentligen. För vi har redan efterfrågan som ska skapa bättre förutsättningar. Genom opinion kan vi påverka. Vi behöver visa att vi finns och att vi behöver mer ytor och hallar för att ta hand om de som vill vara med i vår verksamhet. Och det finns ju andra mjuka skäl. Det är tufft att säga nej till föräldrar som vill att sitt barn ska få spela fotboll med sina kompisar. Det är inte ens värdigt att en förening måste säga nej till stadens medborgare för att det inte finns plats att utöva verksamheten. Som förening har vi ett samhällsansvar. Vårt primära mål och syfte är att få flera att idrotta. Vi försöker ta det ansvaret, men hindras tyvärr av stadens prioriteringar. Då är något totalt fel i strategin för hur vi vill att vårt samhälle ska utvecklas. Idrotten bör få mer utrymme i den strategin. Det säger jag inte endast för att jag arbetar med det, utan för att all forskning på området talar sitt tydliga språk.

Om KB fortsätter att tvingas sätta stopp, så kommer vi att sakta implodera i de äldre lagen. Det är människor vi pratar om och människor är rörliga. Folk flyttar, byter klubb, byter idrott eller kanske bara slutar för att de finner andra intressen. För att inte vara sårbara så behövs kritisk massa runt varje lag och i varje årskull. Har vi inte det så kommer vi sakta att tunnas ut och då har vi snart ingen verksamhet kvar i äldre kullar. Därför behöver vi stora och breda kullar underifrån. Det är en av flera strategier för att motverka dropoff. Vi vill att så många som möjligt ska spela och gärna så länge som de själva vill.

Men hur påverkar detta strukturen runt lagen? Vad säger ledare?

Det påverkar väldigt mycket. Som förening behöver vi stora breda kullar. Vi arbetar som bekant inte med elitverksamhet. Vi har ett fokus på att skapa förutsättningar för alla. Men vi kan inte arbeta och utvecklas i ett klimat där inte alla förstår spelreglerna. Det kommer alltid finnas föräldrar, ledare och spelare som känner eller tycker att förutsättningar för att bedriva en verksamhet som passar just deras syfte inte finns i KB. Så är det och det enda vi kan göra är att hela tiden försöka utvecklas och flytta vårt fokus till vad vi kan förbättra och faktiskt göra något åt.

Våra ledare gör ett kanonjobb och är oftast tillmötesgående när nya spelare ska komma in. I de lag det är fullt har vi ju kö och allt eftersom kommer också de kunna ansluta till KB. Men det tar tid och kö är inget vi är särskillt nöjda med. Önskar ju att alla kunde få plats direkt.

Sen finns det samtidigt ett arbete med att hantera de nya spelare som kommer in i ett lag. Här behöver vi vara bättre på att utbilda våra ledare i hur vi på bästa sätt kan ta hand om nybörjare som kommer in i en grupp och kanske ligger lite efter i sin utveckling rent fotbollsmässigt. Här finns det utmaningar och något vi behöver hantera såklart. Alla ska kunna känna sig trygga i sin förening.

Vad känner du föreningen kan göra? 

Vi har under vintern och våren arbetat med den röda tråden. Det är främst två viktiga dokument. De är i det närmaste redo att rullas ut. KB-Modellen som beskriver vår vision, värdegrund och våra målsättningar samt vår Tränarguide som ska vara nyckeln i vår spelarutbildning. Detta ska vara vår ryggrad när det kommer till att bedriva en bra och effektiv fotbollsverksamhet framöver.

Dessa ska vi nu implementera i föreningen närmaste tiden och tanken är att utbilda våra ledare och tränare under året. Efterfrågan hos våra ledare är stor när det kommer till verktyg att arbeta med. Här kan vi bli bättre och vi arbetar med olika projekt för att finna effektiva sätt att vara behjälpliga och skapa en mer stödjande miljö där ledare är trygga i sina roller.

Kan du berätta lite vad kansliet gör? 

Kansliet består av Lennart, Amanda, Thomas och jag själv och vi har olika roller och arbetsuppgifter.

Amanda är knatteansvarig och ansvarar för våra yngsta förmågor. Detta är enormt viktigt för föreningen att ha en knatteverksamhet där kvalitet och våra värderingar möts. Vi har ett 10-tal ledare som, av Amanda, får utbildning och praktisk erfarenhet i att leda barn. Detta har vi arbetat stenhårt med att få på plats och vi ser också en enorm skillnad på bara några år. Detta behövdes verkligen. En lyckad prioritering.

Lennart arbetar med att skapa bättre förutsättningar rent ekonomiskt. Vi arbetar tillsammans för att öka vårt sponsornätverk och se till att samarbeten skapas och växer. Han ansvarar även för att vårt seniorlag har förutsättningar och drivs efter föreningens uppsatta riktlinjer.

Thomas är spindeln i hela verksamheten. Han är ansvarig för administrationen i hela föreningen och sportsligt ansvarig för alla lag. Driver olika aktiviteter som vi har som Sommarfotbollsskola och Camp. Thomas roll har växt i o m att föreningen växt och därför har vi t ex sett till att knoppa av knatteverksamheten och då har Amanda kommit in för att avlasta.

Själv är jag övergripande ansvarig och är med överallt och stöttar upp. Jag ansvarar även för att vi hela tiden driver föreningen framåt. Sköter processer och startar projekt som behövs för att nå våra uppsatta målsättningar. Ser till att ekonomin är i balans och att vi bevakar utvecklingen kring anläggningsfrågan.

Har ni några spännande projekt på gång nu?

Ja, vi har främst ett som är särskillt intressant. Vi kommer i höst att skissa upp en helt egen ledarakademi. Syftet är att vidareutveckla konceptet med att äldre ungdomar i vår förening, men framöver även från hela Stockholm, kan få en riktigt bra utbildning och sedan verka som tränare i KB. Jag har varit verksam i Stockholm ett antal år nu och den enskilt största utmaningen för en förening är att finna duktiga pedagoger, med utbildning inom pedagogik, ledarskap och fotboll. Efterfrågan är gigantisk, men utbudet är enormt eftersatt. I fotboll tränas lagen till största delen av föräldrar. Och det är bra på många sätt. Men vi ser stora utmaningar i vår verksamhet som gör att vi nu agerar.

Samhället förändras och förväntningarna på en förening som KB ökar för varje år. Krav på flexibilitet, tydlighet, kvalitet och antal ledare runt lagen ökar. Den idella kraften urholkas samtidigt. Det är inte lika självklart idag som för 15-20 år sedan att vara ledare i en förening. Om vi strävar efter kvalitet, och som är hållbart över tid, så måste vi tänka långsiktigt och skapa förutsättningar som hjälper oss i det arbetet.

Det handlar inte om att ersätta det idella ledarskapet, utan att kvalitetssäkra spelarutbildning för alla. Vi bedriver t ex i vår knatteverksamhet redan all fotbollsträning med hjälp av egna ungdomsledare. Vi har på många håll externa tränare knutna till våra äldre lag. Flera yngre lag i alla åldrar vill ha tränare, problemet är att det är riktigt svårt att hitta duktiga och kompetenta pedagoger och tränare som vill träna flick- och pojklag. Det behöver vi förändra. Därför agerar vi genom att satsa resurser för att bli mer självförsörjande på ledarsidan.

Ni har genomfört en enkät i föreningen, har ni kunnat göra någon analys av den ännu?

Ja, det har vi och det är väldigt kul att så många svarat och tagit sig tid att ge feedback. Det tyder på ett engagemang och att föräldrar och ledare bryr sig.

Kansliet har generellt sett väldigt bra koll på lagens behov och vilka utmaningar som finns. Men det är intressant att se hur vi uppfattas av föräldrar. Vi ser att det finns anledning att vara positiva för att vi idag har en väldigt fin och bra verkamhet överlag. De problemområden vi har är vi medvetna om och något vi arbetar med hela tiden. Några av dessa är redan nämnda här. Tydligare riktlinjer, verktyg för tränare, fler utbildade tränare och bättre träningsförutsättningar.

Vi tackar Pelle för pratstunden och vi följer med spänning utvecklingsarbetet i föreningen framöver.

/red

Kommentarer

kommentarer