Förändringar på Kansliet

kb-pelleFrån kansliet

Uppskattade medarbetaren Elin Borg, som fram till årsskiftet arbetat som Sportchef på flicksidan, kommer inte fortsätta i sin nuvarande roll. Elin har haft ett korttidskontrakt fram till årsskiftet och ansvarat för rekrtytering, ledarutveckling samt spelarutbildning för Karlbergs BK:s flickverksamhet under 2017.

Karlbergs BK är i en ständig förändrings- och utvecklingprocess och det har varit extra tungt för Elin under 2017. Eftersom KB letat länge efter någon med Elins bakgrund och kompetens så känner vi att det är tråkigt att hon känner att hon inte kan fortsätta i nuvarande roll. Vi förstår hennes beslut fullt ut och stöttar det då klimatet stundtals varit väldigt hårt och svårarbetat på flicksidan under året. Det är inte så lätt att tillgodose samtliga lags behov och samtidigt göra nödvändiga förändringar för föreningens bästa, säger Klubbchef Pelle Brädefors. Vi arbetar vidare med vår dialog och förhoppningsvis kan vi få Elin till att bidra på något sätt framöver genom den kompetens och erfarenhet hon har, både som idrottspsykolog, men också som inspiration som f d elitspelare.

Tills vidare hänvisas alla frågor som rör flickverksamheten till kansliet@karlbergsbk.se och arbetet för att finna rätt struktur på flicksidan pågår för fullt.

/red

Kommentarer

kommentarer