Kallelse till ordinarie årsmöte i Karlbergs BK 2019

kb-pelleFrån kansliet

Karlbergs BK kallar härmed till ordinarie årsmöte för föreningens medlemmar. Mötet hålls i föreningens klubblokal på Stadshagens IP. Torsdagen den 14 mars 18.00.

För medlemmar som önskar lämna motioner inför mötet ombeds göra det senast 14 dagar innan mötet. Samtliga motioner ska vara föreningen tillhanda senast 28 feb. Skickas till pelle@karlbergsbk.se

Agenda med samtliga motioner och propositioner presenteras 8 dagar innan mötet.

Styrelsen Karlbergs BK

Kommentarer

kommentarer