Karlbergs BK genomför historisk satsning på flickfotbollen

kb-pelleFrån kansliet

Styrelsen för Karlbergs BK har beslutat att genomföra en omfattande satsning på klubbens flickfotboll. Under de kommande tre åren – med start redan nu under 2015 – avsätter föreningen 50 000 kronor om året i ett riktat stöd för att skapa bättre förutsättningar för tjejerna i Karlbergs BK att utvecklas och stanna kvar i klubben.

Karlbergs BK har precis som många andra klubbar i Stockholm svårt att behålla spelare på flicksidan, där tyvärr många lämnar idrotten helt och hållet. Konsekvenserna i vår verksamhet blir att stora glapp uppstår och det blir svårt att skapa en naturlig övergång från ungdom till junior och slutligen till seniorverksamhet.

Klubbens målsättning framöver är att det ska finnas representation i alla åldersgrupper på flicksidan och att detta ska utgöra en naturlig bas för rekrytering till seniorlag.

I samband med satsningen på flickfotbollen har klubben beslutat att inte anmäla något seniorlag till seriespel på damsidan säsongen 2015. Bakgrunden till detta är att det damlag som klubben under året haft inte har fungerat optimalt när det gäller bland annat träningsvillighet.

Att satsa stora pengar och resurser på ett representationslag där ibland bara 8-10 personer dyker upp på träningen är naturligtvis inte hållbart i längden. Därför informerade klubben under senhösten spelarna i damlaget att målet var att strukturera upp verksamheten till 2015 och skapa en organisation som bygger på engagemang och personlig utveckling, med hög träningsvillighet som en viktig grund för detta.

Detta budskap ledde till att damlaget valde att bryta sig ur klubben och skapa Lindhagen FF. Istället för att satsa stora pengar på att värva ihop ett nytt damlag med enbart spelare utifrån, har styrelsen istället valt att satsa långsiktigt på flickfotbollen. De pengar som ursprungligen var budgeterade för seniorfotboll för damer flyttas nu över till att satsas på flickor istället. Detta stärker ytterligare Karlbergs BK:s fokus på ungdomar, och skapar en grund för att klubben även framöver ska vara Kungsholmens största fotbollsförening för barn och ungdomar.

För frågor kring flicksatsningen kontakta Karlbergs BK:s klubbchef Pelle Brädefors.

Kommentarer

kommentarer