KB höll årsmöte i torsdags

kb-andersNyheter KB fotboll

I torsdags hölls KB:s traditionella årsmöte i klubblokalen vid Stadshagens IP. Avgående ordförande Joar Horn ersattes av Mikael Ljungar med tidigare erfarenhet från Västerås. Anna Hellströmer klev av efter två år i styrelsen medan det sedan tidigare även var klart att Johnny Peterson, Johan Wallinder och Hasse Tapper skulle ersättas.

Till ersättare utsågs Antonio Abbizo, 25, med erfarenhet från spel i IK Brage och Gamla KB samt Agnes Reuterskiöld som bland annat har en bakgrund inom tennisen. Ett år kvar som styrelseledamöter har Johan Holmgren samt Niklas Fehrm. Anders Jansson och Gustav Vadenbring omvaldes för en ny tvåårsperiod.

Ordförande Joar Horn gick igenom verksamhetsberättelsen och klubbchefen Pelle Brädefors och revisorssuppleanten Torgny Löfgren gick igenom ekonomin. Årets resultat blev nästan 300 tkr, vilket är det bästa resultatet på många år. Tack vare det har KB lyckats betalat bort en del skulder.

Medlemsavgiften blir fortsättningsvis 200 kr till och med 2016 medan träningsavgifterna höjdes överlag för verksamhetsåret 2016 bortsett från knattarnas avgift som bibehölls.

Avgifterna har inte höjts på många år men nu var det alltså dags. KB satsar offensivt inför framtiden, inte minst genom att ha två heltidsanställda på kansliet men även genom att rekrytera två ’teamleaders’ som ska följa upp de allra yngsta.

Två mångåriga ledare avtackades också. Dels Mats Eriksson som varit ledare inom pojk- och junior och dels Christian Wistrand som följt med flick- och damlaget.

Närmare presentation av de nya styrelsemedlemmarna kommer i slutet av månaden efter det första konstituerande mötet.

/red

Kommentarer

kommentarer