Stadshagens IP

 • Klubbhus
 • Hagens Café (café drivet i KB:s regi)
 • 2 st 11-manna konstgräsplaner
 • Omklädningsrum / dusch

Stadshagens idrottsväg
112 50 STOCKHOLM
Telefon Kansli: 0701-90 40 90

Kristinebergs BP

 • 7-manna konstgräsplan

Nordenflychtsvägen
112 51 STOCKHOLM
Vaktmästeri telefon: 08-6189515, 070-417 93 01

Johannes BP

 • 7-manna konstgräsplan
 • KB Ungdom materialbod

Roslagsgatan 61
113 54 STOCKHOLM
Vaktmästeri telefon: 08-508 437 35, 070-417 93 53

Stora Essingen IP

 • 11-manna konstgräs
 • 5-manna konstgräs

Essingestråket 9
112 65 STOCKHOLM
Vaktmästeri telefon: 08-668 90 85, 070-417 93 27

Kungsholmens grundskola

 • Inomhushall

St. Göransgatan 75
112 38 STOCKHOLM

Kristinebergsskolan

 • Inomhushall

Nordenflychtsvägen 20
112 51 STOCKHOLM

Lämna ett svar