Marknadsgruppens uppgift är att dels dra in fler sponsorer till föreningen. Men den arbetar också med strategiska frågor som t ex hur föreningens varumärke ska växa och vilken position som föreningen ska ha i närområde och i Stockholm.

Marknadsgruppen

Lennart Sandahl (Herr)

Mattias Johansson (Styrelse)

Frida Boisen (Styrelse)

Mikael Johansson (Valberedning)

Pelle Brädefors (Klubbchef)

För frågor eller förfrågan om att vara med i gruppen så kontaktar du pelle@karlbergsbk.se eller 0701-904093