Medlemsavgift 2018

Samtliga spelare i föreningen betalar alltid en medlemsavgift i föreningen.

KB-vän                                  200 SEK

Guldvän                                500 SEK

Innebandyavgifter 2018 

Följande avgifter gäller för helår och i dessa så ingår planhyra och träning, försäkring, utbildning och administration.

5-7 år                                   1 000 SEK + 200 SEK = 1 200 SEK

Följande avgifter gäller för helår och i dessa så ingår planhyra och träning, försäkring, serieavgifter, licenser, sportsligt ansvarig, utbildning och administration.

8-9 år                                  1 200 SEK + 200 SEK = 1 400 SEK

10-11 år                             1 400 SEK + 200 SEK = 1 600 SEK

Följande avgifter gäller för helår och i dessa så ingår planhyra och träning samt prioriterade tider, försäkring, serieavgifter, licenser, sportsligt ansvarig, utbildning och administration.

12-13 år                               1 500 SEK + 200 SEK = 1 700 SEK

14-19 år                               1 600 SEK + 200 SEK = 1 800 SEK

Familjeavgift 5-11 år         2 700 SEK

Samtliga avgifter gäller generellt på helår. Detta beror på att verksamheten fortgår under ett helt år. Planering, seriespel, träningstider och tränare planeras in i verksamheten och därför måste ekonomin också göra det.

Det finns alltid en möjlighet att dela upp avgiften på två tillfällen för de som börjar i januari. Då betalar man 50 % i augusti och 50 % i oktober.

För frågor kring avgifter och övriga kostnader samt om man vill dela upp avgiften så kontakta kansliet på kansliet@karlbergsbk.se