Nytt spännande år i Karlbergs BK

kb-pelleFrån kansliet

För en tid sedan så antog styrelsen den budget som ska gälla för verksamhetsåret 2015. Det kommer innebära några förändringar från föregående år. Generellt innebär det mer resurser till ungdomsverksamheten. I takt med att våra intäkter ökar i form av antal aktiviteter och antal medlemmar i klubben så får vi också mer resurser till att satsa på olika projekt för att stärka ungdomssidan. Vi gör dessutom några omprioriteringar i budget som frigör resurser och som då kan läggas till att förbättra vår verksamhet.

Tyvärr finns det några reservationer p g a hur framtiden ser ut. I och med att seriespelet förlängs så försvårar det för klubben att arrangera egna turneringar, camper och vår föreningsdag. Vi jobbar på att parera det bortfallet, rent ekonomiskt, med att öka närvaron med Cafeverksamhet nere vid Krillan på helger under 2015.

Styrelsen har som tidigare meddelats valt att satsa resurser på flicksidan och öronmärkt medel för att stärka den verksamheten över en period på tre år. En arbetsgrupp har tillsatts för att gå igenom hur vi på bästa sätt ska fördela resurserna för bästa investering. Föreningens medvetna satsning kommer betyda att vi arbetar för att förebygga, men också på att spetsa verksamheten och ge möjligheter till att kunna satsa på fotboll i större utsträckning än tidigare. Vi håller löpande kommunikation om det och hur det arbetet fortlöper under året.

KB kommer samtidigt att lägga mer resurser på att förbättra materialet i föreningen. Det innebär en förändring i vår materialprocess som tidigare år varit svår att hantera. De rör främst de äldre lagen där eget ansvar kommer läggas på lagen. Men även innebära att vi ser över de förråd som finns på Kristinebergs BP och Johannes BP. Vi är väl medvetna om den problematik som funnits och vill göra det bättre för alla ledare.

Det kommer under 2015 inte att utgå några cupbidrag från föreningen till de olika lagen för deltagande på externa cuper. Vår ambition är istället att satsa dessa resurser på att stärka vår verksamhet på hemmaplan. D v s i den dagliga verksamheten och i vår hemmiljö. Kansliet har inlett en reryteringsprocess av ”Teamleders” som vi vill få på plats inom en månad. Tanken med dessa tjänster är att öka närvaron ute på fältet och fungera som ett stöd till verksamheten och framför allt till ledare. Dessa kommer vara anställda och avlönade av KB. Målsättningen är främst att kommunikationen och närvaron ute bland lagen ökar. Dessutom kan vi på ett tydligt och bra sätt kvalitetsäkra samt följa verksamheten på nära håll. Denna investering är en jättesatsning för att förbättra både KB som klubb i närområdet, men också ses som en satsning på att förkovra oss och bli ännu bättre på ledarsidan. Att öka närvaron på fältet kommer förhoppningsvis göra att vi växer som organisation och att samarbetet mellan lagen och kansliet kommer bli mycket bättre.

Vi gör även ett seriöst försök att satsa på Fysträning och Målvaktsträning. Stor efterfrågan finns inom dessa områden och det är självklart att en klubb av vår storlek och ambitionsnivå bör avsätta resurser till detta. Just nu tillsätter vi en grupp experter inom fysträning som ska hjälpa oss i arbetet med att ta fram riktlinjer för hur fysträning och skadeförebyggande träning bör tränas i de olika åldrarna. Ambitionen är naturligtvis att utbildning inom området kommer hållas under året. Målvaktsträning bör vi med tanke på hur svårt vi har det i äldre åldrar även där adressera och lyfta fram som en prioritering. Tips på duktiga målvaktstränare mottages.

Herrarnas degradering till division 3 gör att resurser frigörs. Dessa återfinansieras i den satsning vi gör med att etablera ett utvecklingslag på pojksidan. Klubbens ambition på lång sikt är att öka möjligheterna för våra äldre ungdomar att satsa mer sin på fotboll i större utsträckning. Vi tror att ett utvecklingslag gör att flera kommer kunna ta klivet upp i vårt A-lag framöver.

En del i denna investering är också att vi går upp till två heltidsanställda igen. Att stärka upp den centrala organisationen är viktigt när vi kontinuerligt växer i medlemsantal. Jag kommer att fortsätta min roll som klubbchef och tillsammans med Thomas ansvara för den operativa driften av föreningen. Jag kommer arbeta mer övergripande med marknad, sportsliga prioriteringar, ekonomi och vår organisation som helhet. Thomas kommer vara navet på kansliet och den som sköter driften inom områden som admin, lagdrift, evenemang, träningstider och materialprocessen. Han är även sportsligt ansvarig över våra externa tränare som arbetar i klubben.

Så generellt mycket positivt år att se fram emot. Mycket tack vare det positiva resultat klubben gjorde 2014.

Med vänliga hälsningar

Pelle Brädefors

Kommentarer

kommentarer