Karlbergs BK är en idrottsförening baserad på Kungsholmen och i Vasastan i Stockholm. Vi har en seriös och gedigen verksamhet med 1 000 spelare, 60 lag i seriespel, 45 träningsgrupper, 180 ledare, en styrelse, 4 anställda och flera hundra föräldrar som tillsammans arbetar för att utveckla Karlbergs BK. Från och med 2017 har Karlbergs BK två idrotter. Fotboll och Innebandy.

Föreningens lag drivs av engagerade föräldrar. Föräldrar som uteslutande arbetar ideellt. Till sin hjälp har de föreningens framtagna riktlinjer för hur det rent praktiskt ska drivas, samt en spelarutbildningsplan för att verksamheten ska uppnå önskad kvalitet och uppfylla våra övergripande målsättningar.

Varje år lägger våra ledare ner hundratals timmar på att verksamheten ska fungera så bra som möjligt. Ett ovärderligt arbete, men också nödvändigt för att vi ska kunna arbeta med den organisation och struktur som vår förening bygger på.

Karlbergs BK:s styrelse och de 4 anställda arbetar centralt för hela föreningen inom olika områden och ansvarar för att hela föreningen utvecklas i den riktning som medlemmarna röstar igenom på årsmötet.

Vår organisation består av Klubbchef, Sportchef Flick & Pojk, Föreningskonsulent samt 2 ideella Sportchefer för senior. Alla arbetar i den dagliga driften. Det är de som sköter och administrerar föreningen samt säkerställer kvalitet i verksamheten. Som innerstadsförening är Karlbergs BK utsatt för ett hårt tryck främst när det kommer till ytor där förutsättningarna inte finns i den utsträckning som efterfrågas. Vi tvingas därför ha kötider för spel i på vissa håll. Vi vill givetvis att alla ska ges möjlighet att spela, men i de fall det redan är fullt kan vi endast erbjuda en köplats.

Vår ambition är alltid att se till så att kötider hålls nere och att alla barn som vill börja spela hos oss erbjuds en plats inom 3 månader.

Karlbergs BK kommunicerar

Vi kommunicerar via ett antal kanaler. Vi har en officiell hemsida där all information finns samlad för vår verksamhet. Vi har även olika lagsidor för varje lag där lagledningen för lagen hanterar den dagliga driften. Det är främst via mail den mesta av komunikationen sker, så det är viktigt att du som  förälder har den vägen öppen med aktuell kontaktinformation.

Vi är även aktiva på sociala medier där vi har Facebook Facebook, Instagram och Twitter samt en egen blogg. Följ oss för att hålla dig uppdaterad över det som sker i föreningen!

Här kan du se föreningens avgifter för att delta!

Föreningsdag och centrala arrangemang

Karlbergs BK arrangerar varje år en föreningsdag för alla spelare, ledare och föräldrar samt sponsorer. Den sker oftast på senvåren i månadskiftet maj/juni och mer information finner du på vår hemsida.

Vi arrangerar även sommar- och höstaktiviteter för alla våra spelare. Vi har både KB Octapharma Sommafotbollsskola & Camp.

För mer information om tider, plats och priser tryck på länkarna!

Klädpolicy

Karlbergs BK:s värdegrund bygger på att fostra kamratskap, gemenskap och klubbkänsla. I detta ligger såklart en enhetlig klädsel. Det är inget unikt för Karlbergs BK utan finns i de allra flesta seriösa föreningar som vill bygga en fotbollskultur på tradition, engagemang och stolthet. Vi har sedan 2012 en klädpolicy som hjälper oss i det arbetet.

Alla spelare och ledare bär med stolthet KB:s kläder när vi representerar föreningen i träning, match och andra föreningsrelaterade sammanhang.

Här finner du instruktioner för hur du går till väga för att beställa kläder till ditt barn!

Så här beställer du kläder i Karlbergs BK

Vill du hjälpa till runt ditt barns lag?

Det finns många funktioner som ska fungera runt laget. Lagledare, tränare, assisterande tränare, admministratör och en engagerad föräldragrupp. Vi ser gärna att fler anmäler intresse för att bli ledare i vår förening.

Kontakta oss på kansliet@karlbergsbk.se eller kontakta ditt lags ledare för att anmäla intresse.

Lämna ett svar