En idrottsförening som Karlbergs BK är så mycket mer en än en form eller plats för att utöva sportsliga aktiviteter. Den är lika mycket en mötesplats där vänskapsband knyts och nätverk bildas som varar långt efter att den aktiva idrottskarriären är över.

Ett tydligt exempel på det är sammanslutningen Gamla Karlbergare som är en systerförening till Karlbergs BK som bildades 1940. Här fortsätter tidigare spelare, ledare och legendarer inom KB att hålla kontakt med varandra och huvudföreningen.

Sammanslutningen Gamla Karlbergare stiftades den 1 januari 1940, och hade till uppgift att samla alla äldre medlemmar i Karlbergs Bollklubb för att hos dem vidmakthålla klubbintresset och därigenom vara ett moraliskt stöd för moderklubben.

Enligt stadgarna skulle styrelsen bestå av 3 personer. Den första styrelsen bestod av Harry Hamberg, Axel Hamberg och Wilhelm Larsson samt en suppleant Erik Sandberg.  Antalet medlemmar vi starten var 31 st som betalade en årsavgift på 3 kr.

I den första årsberättelsen 1940 kan man läsa att styrelsen hade stora planer för framtiden, men genom omständigheter som man ej då kunde styra över så blev det ett magert första år.

Vad som sen hände framåt under åren efter 1940 är ej väl dokumenterat, men sammanslutningen ”dog” under ett antal år för i april 1990 på initiativ från Sten”Stabben”  Ahlner och Thore Wohlens ”Atte” väcka liv i Gamla Karlbergare.

Vid ett årsmöte den 10 september på PRIPPS valdes en styrelse bestående av ordf. Gustav Johansson sekr. John Leach kassör Bo Lindqvist (fortfarande kassör) övriga ledamöter var Bertil Ljungberg och Sven Ljungberg.

GKB har sen varit verksam under alla år med olika styrelser och budskapet är samma som när sammanslutningen startade 1940.

Aktiviteter inom Gamla Karlbergare
Gamla Karlbergare har några fasta årliga träffar: en julfest i december (på Krillans kafé) Ålandsresa med våra damer, golfmästerskap och stadsvandringar, besök på olika museum m.m

Gamla Karlbergares roll till moderklubben KB
Medlemmarna i Gamla Karlbergare försöker att stödja moderklubben så mycket som möjligt och har under flera år bidragit med pengar till ungdomsverksamhet samt att ha ett pris till årets ungdomsledare.

Antal medlemmar i GKB
Gamla Karlbergare har cirka 90 medlemmar och åldersstrukturen är hög, men det finns många gamla kämpar som betalar sin medlemsavgift även om dom inte är med på alla aktiviteter så finns fortfarande KB-hjärtat och många följer moderklubbens fotbollslag i seriespelet.

För att Gamla Karlbergare skall leva vidare är det VIKTIGT att fylla på från moderklubben med spelare som slutar aktivt och även att ledare, tränare blir medlemmar så sammanslutningen inte dör utan kan leva många år framåt.

Vill du komma i kontakt med Gamla Karlbergare så kontaktar du ordförande Kjell Sjöbeck på kjell.sjbeck@telia.com

Lämna ett svar