Stöd KB och handla på Sponsorhuset!

Vi kämpar ständigt med att få KB:s ekonomi att ”gå runt” så vi kan bedriva senior och ungdomsverksamheten vidare. Ett lätt sätt för spelare, medlemmar och föräldrar att stötta KB utan att ”direkt” betala är att bli medlem i vår samarbetspartner Sponsorhuset.
I dagsläget är vi endast 5 personer utav drygt 550 inom klubben som signat ett konto på Sponsorhuset. Sponsorhuset har samlat drygt 100 företag inom olika branscher (allt från resor, elektronik, spel, böcker/tidningar, etc.) vilka erbjuder fotbollsklubbar ett bidrag om medlemmar handlar via Sponsorhuset.

Det finns många föreningar i Sverige som tjänar tiotusentalskronor i månaden via Sponsorhuset när någon/några inom föreningen bokar resor, hotell, bilar eller köper in kontorsmaterial via sitt jobb.

Det tar endast en liten stund att bidra och man har inga åtaganden. Ett enkelt räkneexempel för vuxna;

  • Medlem Cint (marknadsundersökningsbolag)   5 SEK
  • Medlem ATG (spelbolag)  20 SEK
  • Medlem Campadre (klädförsäljning)    5 SEK
  • Signa upp för intervju Support Card  10 SEK (endast vuxna)
  • Skaffa Support Card   50 SEK (endast vuxna)

Totalt    90 SEK

Vuxna KB medlemmar som signar upp 200 st * 90 SEK = 18,000 SEK

Därtill kommer samtliga intäkter vi erhåller genom använda webshoppen (vanligtvis 2-10% av inköpen) samt tillfaller 0,25% av inköpen via support card klubben. Således borde det inte vara omöjligt för oss att dra in 30,000-50,000 SEK på ett år om alla hjälptes åt.

För ytterligare tips http://www.sponsorhuset.se/karlbergsbollklubb/supportcard
För anslutna butiker http://www.sponsorhuset.se/karlbergsbollklubb/kategori/allanatbutiker/

Kommentera