Projektstart: Sen höst 2018

Projektledare: Pelle Brädefors

Projektgrupp: Pelle Brädefors

Projekttid: 2 år

Behov av kapital: 200 000 SEK / År

Bakgrund: Idrotten vilar på styrdokument ”Idrotten vill” som Riksidrottsförbundet tagit fram och som beslutats på stämman 2009. Det dokument finner du en kort sammanfattande version här och i sin helhet här! Vi vill självklart leva upp till detta, samtidigt som vi finner det svårt att balansera de grundprinciper och mänskliga rättigheter och samtidigt prata kravställande på ideella ledare samt en ökad yttre kravbild på ”hög kvalitet” i verksamheten. Vi ser att det finns ett antal utmaningar som vi på detta sätt vill arbeta oss fram till en ny struktur för hur vår idrott kan utvecklas i Karlbergs BK. Vi vill tillsätta en arbetsgrupp som ska arbeta med vår framtida pedagogiska röda tråd och skapa bästa möjliga förutsättningar för barn & ungdomar att idrotta på sina villkor i vårt område.

Syfte: Karlbergs BK är en förening som vill satsa på att skapa ett hållbart idrottsklimat. En verksamhet som genomsyras av en genomtänkt och strukturerad idrottslig miljö med en stark koppling till ett livslångt intresse för idrott. Det ska samtidigt vila på en förankring i evidensbaserad åtgärder. Vi finner att skapa en sund lärmiljö för barn kommer hjälpa oss en bra bit på vägen. Det blir ett större ansvarstagande som sträcker sig längre än vad många andra föreningar tar idag. Vi tror att det startar med innehåll för vår verksamhet, vilket ledarskap och vilken pedagogik modell vi använder oss av. Som förening vill vi att så många som möjligt, så länge som möjligt och i en så bra miljö som möjligt ska definiera denna resa.

Projektmål: Skapa en pedagogisk plattform för vilket vår förenings ledarskap, utbildning och arbetsmetodik ska arbeta efter. En röd tråd som genomsyrar hela föreningens arbetssätt och tillämpning. Skapa förutsättningar för en sund barn- & ungdomsidrott där teori och praktik bearbetas kontinuerligt för att gradvis implementeras i verksamheten. Där varje barns perspektiv sätts i första rummet och där vi skapar en bred kompetensbas av individer som leder, fördelar och utvecklar vår verksamhet. Det ligger också ett utvecklingsmål om att komplettera föräldrar i den dagliga driften med utbildade pedagoger som arbetar nära barnen för att förbättra miljön och motivationsklimatet i verksamheten.

Hela projektbeskrivningen och ekonomisk kalkyl är under bearbetning! Finansiering kommer helt och hållet ske externt. Stipendier, bidrag och sponsorer ska bära detta projekt. Inga finansiella investeringar som äventyrar den övriga verksamheten kommer göras av Karlbergs BK.

Är du intresserad av mer information kring detta kanske är ditt företag intresserad av att investera i detta projekt. Kontakta Pelle Brädefors på pelle@karlbergsbk.se eller 0701-904093.