Pelle Brädefors: Att idrotta får inte bli en klassfråga

kb-pelleFrån kansliet

Redaktionen fick en stund med Klubbchefen Pelle Brädefors och han berättar om vad som händer i höst, om spännande framtida projekt och vilka utmaningar som ligger framöver för föreningen.

Karlbergs BK söker till hösten efter två erfarna säljare som ska hjälpa föreningen med att dra in sponsorer. I den nya marknadsstrategi som ligger för Karlbergs BK så finns det flera delar som behöver utvecklas. Pelle Brädefors berättar: 

– Som förening är vi naturligtvis alltid i behov av ekonomiskt tillskott. I den fas vi är i just nu så är det viktigt att vi tar ett helhetsgrepp och arbetar med att öka intäkterna i föreningen. Vi satsar nu resurser på att utveckla vår marknadssida på olika sätt. Dels genom att lokala företag kommer ges bättre möjligheter att synas tillsammans med oss och använda vår förening som en kommunikationsplattform. Vi behöver erbjuda mycket tydligare kommunikation än vi tidigare gjort. Det vill vi göra genom olika sociala kanaler och koncept. Vi vill också arbeta mer event- och aktivitetsstyrt där samarbetspartners ges större möjligheter att i olika samanhang synas och verka tillsammans med oss och våra medlemmar samt med andra företag.

– Vi tror att genom att knyta till oss drivna personer som kan sälja Karlbergs BK, både som varumärke och det vi faktiskt gör i vår kärnverksamhet, så kan vi också utveckla föreningen ytterligare genom det kapital som kommer in. Vi har flera intressanta projekt som vi vill utveckla, men då krävs det mer kapital.

Låter spännande, kan du utveckla det lite för de som inte vet vilka projekt och tankar som finns framöver?

– Vi har planer på att vidareutveckla den fina knatteverksamheten som vi byggt upp senaste åren. Genom att satsa mer resurser på att utveckla en större och mer gedigen intern ledarutbilning. Vi har idag ett 20-tal unga tränare i verksamheten. Dom är framtiden och här finns spännande tankar på en ledarakademi som skulle ge ett otroligt mervärde till verksamheten. Vi har länge velat få en naturlig återväxt på ledare och detta kan verkligen bli något som kan tillgodose våra framtida ledarbehov. Sen är det ju också fantastiska möjligheter för unga att få gratis utbildning och erfarenheter innan de kliver ut i arbetslivet på riktigt. Win-Win.

– Vi vill också starta ett projekt där vi kan arbeta med genus- och jämställdhetsfrågor samt praktisk pedagogik. Hur vi t ex blir bättre på att implementera en röd tråd inom föreningen som genomsyrar vårt ledarskap, pedagogiska förhållningssätt och den metod vi använder för att skapa en så bra idrottsmiljö som möjligt för barn & ungdomar. Det hänger ihop med att barnkonventionen blir lag 2020 och Svensk idrotts nya ”strategi 2025” om att – Så många som möjligt – Så länge som möjligt – I en så bra miljö som möjligt. Då vill vi starta ett projekt som arbetar med att ta fram strategier och arbetssätt i dessa viktiga frågor.

Pelle tillägger att även anläggningar är en viktig faktor som bidrar till att trycket på att generera intäkter ökar och är av yttersta vikt. Kan du förklara lite mer hur du tänker här?

– Det är ju så att Stockholm Stad sanneligen inte är en idrottsstad i den utsträckning den utger sig för att vara. Om gräsrotsidrotten ska ha en chans att utvecklas och i vissa fall överleva, så krävs det enorma investeringar i stadens infrastruktur för idrott. Inte i den takt som sker nu, utan den måste öka markant. Nu tvingas vi som enskild förening investera i extremt dyra privata anläggningar för att kunna erbjuda våra medlemmar en adekvat verksamhet. Det sista vi vill är att det ska bli ännu dyrare att idrotta och ett bra sätt att undvika det är att föreningslivet och näringslivet arbetar mer sammanflätat och finner synergier i olika samarbeten. Det kan handla om ekonomisk sponsring, upplåtelse av lokaler och ytor för oss på olika sätt eller kompetensutbyte i olika former. Det är ett måste om vi inte ska få en väldigt tråkig samhällsutveckling. Att idrotta får inte bli en klassfråga. Det är samtidigt viktigt att våra medlemmar förstår vikten av att vi som ideell förening är i behov av draghjälp av näringslivet och företag. Här kan alla hjälpa till och t ex förmedla kontakter och ge tips för att öka intäkterna på olika sätt. Det påverkar i allra högsta grad framtida stukturer gällande avgifter och våra möjligheter att bedriva den verksamhet vi vill.

Så hur går arbetet med föreningen och vilka stora utmaningarna finns i framtiden, förutom anläggningsfrågan som verkar vara kritisk?

Jag tycker även att det är viktigt att våra medlemmar förstår hur vi arbetar i föreningen. Det är faktiskt så att vi ibland behöver hjälp med olika saker i föreningen. Styrelse och kansli kan inte arbeta helt ensamma med att utveckla föreningen. Förutom de ca: 150 ideella ledare vi har så har vi skapat fyra arbetsgrupper som jobbar med diverse viktiga och strategiska frågor: Sport, arrangemang, marknad och anläggning. Grupperna arbetar för att ge understöd till styrelse och kansli. Här söker vi bred förankring inom föreningen och kommer till hösten försöka rekrytera in drivna personer som kan bidra med kompetens, erfarenheter, ideér och arbetskraft på olika sätt. Det är oerhört viktigt att vi på ett strukturerat sätt tar tillvara på engagemanget som vi vet finns i föreningen. Vi är ju faktiskt över 1 000 medlemmar och det är ju dumt att inte ta vara på styrkan i den dynamiken.

Det pågår även ett strategiskt arbete där styrelsen och jag ser över hur framtida organisation bör se ut. Martin lännar som tidigare meddelats och nu pågår arbetet för att se över vilka resurser vi behöver för att tillgodose föreningens behov på bästa sätt. Det är helt klart att vi i alla fall kommer knoppa av Martins tjänst som knatteansvarig och till hösten anställa en person som ska utveckla den delen ytterligare i en separat roll. Vi tittar just nu på lite olika lösningar internt för att se om det finns någon som är intresserad av att ta sig an den utmaningen. Så vi får se helt enkelt hur det blir efter sommaren och om det kommer komma in ytterligare resurser och i vilken kapacitet det blir.

Vi tackar Pelle för den genomgången och det verkar bli en mycket spännande höst och även framtid med de olika projekten. På fredag går kansliet och redaktionen på semester och är tillbaka i augusti. Trevlig sommar alla!

/red

Kommentarer

kommentarer