CapticaRekrytering och konsulttjänster handlar om att hitta rätt person och personlighet. För att lyckas med det arbetet krävs i sin tur personligt engagemang och personkännedom. Det är kärnan i Captica och vårt erbjudande. Sedan starten 2006 har vi hjälpt många att hitta rätt. Vi har ingen fast mall för hur uppdragen ska lösas, utan utgår istället från hur processen görs enklast och bäst utifrån just dina förutsättningar och önskemål. 

Sedan 2013 har KB ett samarbete med Captica och KB erbjuder exponering i vår verksamhet. Vi ser även till att driva försäljning genom att våra medlemmar och andra samarbetspartners även kan ta del av Capticas tjänster.

Det finns mycket bra möjligheter att hjälpa varandra och det är det som sponsring går ut på. Vi vill skapa affärsmöjligheter för våra sponsorer och på så sätt skapa bättre förutsättningar för att utveckla samarbetet, säger Pelle Brädefors, Klubbchef Karlbergs BK.