s_handelsbankenSvenska Handelsbanken (ofta benämnd Handelsbanken) är en av de största bankerna i Norden med kontorsrörelse iSverigeNorgeFinlandDanmark, Nederländerna och Storbritannien. Handelsbanken är en universalbank med ett brett utbud av finansiella tjänster för företag och privatpersoner, traditionella företagstjänster, investment banking, finansiering, trading, placering på aktie- och räntemarknad samt personförsäkringar. I koncernen ingår bland annat dotterbolagen Handelsbanken Fonder, Handelsbanken Finans, Handelsbanken Liv, Stadshypotek samt XACT Fonder.

KB samarbetar med det lokala kontoret i Hornsberg sedan 2011. Vi har naturligtvis Handelsbanken som vår bank i föreningen och Handelsbanken Hornsberg sponsrar ungdomsverksamheten på ett föredömligt sätt. Vi är väldigt glada att ha Handelsbanken som vår samarbetspartner. Det stärker inte bara deras ställning i området utan det stärker våra förutsättningarna för föreningen att utveckla vår verksamhet, säger Pelle Brädefors, Klubbchef Karlbergs BK.