Sportgruppens syfte är att bearbeta allt som rör föreningens sportsliga frågor. Det kan röra sig om att ta fram underlag för styrelsen om t ex inriktning på verksamheten. Sportgruppens nuvarande organisation ser ut på följande sätt:

Sportgruppen

Alexander Wiklund (Styrelse)
Lennart Sandahl (Herr)
Thomas Bahnson (Dam)
Viktor Gredin (Ungdom)
Vakant (Innebandy)
Pelle Brdäefors (Klubbchef)

För frågor eller förfrågan om att vara med i gruppen så kontaktar du pelle@karlbergsbk.se eller 0701-904093