Stor intervju med KB:s klubbchef: ”Ser väldigt positivt ut inför 2016”

kb-pelleNyheter, Nyheter KB fotboll

Karlbergs BK:s klubbchef Pelle Brädefors berättar om fjolårets framgångar, kommande utmaningar och hur KB ska ta tillvara på medvinden i föreningen. 

Hej Pelle,  

Du är nyligen tillbaka på kansliet efter semestern. Hur har ledigheten varit?  

– Det har varit väldigt skönt att ha haft några dagars ledigt. Fått umgås med familjen, äta gott och vilat upp sig. Nu är vi tillbaka sedan en dryg vecka och det är bara att köra på. Fullt ös från början. Säsongen drar ju igång snart.

Om vi börjar med att reda ut din roll som klubbchef. Vad innebär den egentligen?  

– Som klubbchef är jag ytterst ansvarig för hela föreningens verksamhet. Både operativt och strategiskt. Det innebär bl a områden som marknad, ekonomi, sportsligt och kansli. Det innebär också att hela tiden driva utvecklingen framåt. Att tänka några år framåt. Vart vill vi vara om 3 år och om 5 år? Hur ser vår omvärld ut då? Vad behöver vi redan nu förbereda oss för t ex. En fantastisk varierande och utmanande tjänst. Och rolig såklart.

Antalet aktiva spelare i Karlbergs BK har växt snabbt och mycket. Berätta om den snabba utvecklingen?

– I takt med den inflyttningen som skett och som fortfarande sker, så ökar trycket på vår förening. Fler barn vill spela fotboll och vi har haft en stark tillväxtkurva de senaste åren. Från lite slumrande kvartersklubb på 2-300 ungdomar 2009 till idag över 800 ungdomsspelare. Det är stora utmaningar och både yttre och inre faktorer påverkar. Vi har behövt se över vår organisation både en och två gånger för att möta de utmaningar vi ställts inför. Vi har behövt anpassa kostymen efter verkligheten och trots en ökad medlemsbas ändå haft vissa problem med ekonomin under några år. Sen finns det alltid yttre faktorer som är svårare att hantera. Vid för kraftig tillväxt hamnar vi svårigheter när träningsgrupper blir överfulla och planytorna inte räcker till. Det är dessutom svårt att hantera för stora grupper för våra ledare. Så en lagom tillväxt är naturligtvis att föredra. Vi ligger på ca:120 nya spelare per år och det är väl kanske 30 som av olika anledningar slutar eller byter förening.

Innan vi blickar framåt mot 2016. Vad kan du säga om den förra säsongen. Vilka stora satsningar har genomförts och vilka steg tycker du att klubben tagit? 

– 2015 har varit ett mycket bra år. Det följer upp det relativt bra 2014 som p g a underbemanning haltade lite. Man kan säga att vi sedan jag kom in igen hösten 2014 repat oss både ekonomiskt, men också rent sportsligt. Under 2015 installerade vi t ex funktionen Teamleader för vår knatteverksamhet. Detta har varit väldigt lyckat. Att höja kvalitén på verksamheten för våra yngsta har varit ett prioriterat område och väsentligt för den utveckling vi haft i ökad medlemsantal. Det jobbar vi vidare med under 2016.

– Vi har ju också strukturerat om kring de äldre lagen på pojksidan. Vi har bildat två U-trupper. U-17 och U-19 som ska fungera som en brygga upp till A-laget. Detta har varit en process som genomförts i olika etapper under året. Det tar tid att bygga och det är inte klart. Vi kan säga att vi nu kommit in i ytterligare en utvecklingsfas och vi arbetar vidare mot vårt mål, vilket är ett mer självförsörjande A-lag än vad vi tidigare haft.

En viktig fråga som många undrar: Hur ser KB:s ekonomi ut? 

– Den ser bättre ut än på mycket länge. Vi gjorde ett positivt 2014 och kommer göra ett positivt 2015. Mycket handlar om att kostnadskontrollen blivit bättre, vi prioriterar bättre och samtidigt ökat lite på intäktssidan.  

Vad behöver vi göra för att öka omsättningen?  

– Framför allt arbeta effektivare och hårdare med att öka våra sponsorintäkter. Ett annat sätt är att öka våra aktiviteter. Förr arbetade vi t ex med cuper. det kan vi inte göra i samma utsträckning längre p g a den planbrist som råder i Stockholm. Det är trist då det är både roligt, utvecklande för våra lag och det ger en bättre ekonomi. Istället får vi hitta andra alternativ. Som att arbeta mer med näringslivet.

Herrlaget kommer från en gyllene säsong – med avancemang tillbaka till division 2 efter ett dramatiskt kvalspel. Du var själv var med och satte ramarna för den inför året. Att KB ska bli en klubb för unga, hungriga spelare som tar fotbollen seriöst och är här för att ta nästa kliv i sin fotbollskarriär. Hur tycker du att den nysatsningen fallit ut så här långt? 

– Jag är mycket positiv till den utvecklingen. Jag tillsammans med Lennart (Sandahl), Kalle (Karlsson) och Roger (Svensson) satt i november 2014 och ritade upp den strategin som vi ser bär frukt redan nu. Det är samma sak här, det är olika faser. Vi går nu in i en ny fas med ny utmaning, vilket är att se de spelare som är unga och hungriga spela på en lite högre nivå och då krävs det ännu hårdare jobb. Det blir väldigt spännande att se. Något som också våra yngre spelare kan se och förhoppningsvis inspireras av.

Proffsregeln (tvång på minst 3000 kr/år i ersättning till varje spelare) i division 2 slopades inför 2016. Vilket innebär att ingen i KB:s A-lag är avlönad. Går det att bedriva en verksamhet på den nivån utan att betala löner till spelare som tränar fyra gånger i veckan plus match? 

– Att den regeln försvinner är jättebra. Att betala löner till spelare på den här nivån anser klubben inte är nödvändigt. Vi ser istället att spela fotboll i KB som något man vill göra av fri vilja. Att göra det man älskar fyra kvällar i veckan och kröna det med en match är väl fantastiskt. Det gör ju våra ungdomsspelare så varför ska inte våra seniorer kunna göra det. Om träningstiderna låg på arbetstid har jag större förståelse för att man betalar ersättning för utebliven lön. Det finns klubbar som betalar hysteriska pengar för att de ska spela division 2. Vad de gör får ju stå för dem, men vi vill istället attrahera spelare med andra värden. Ambition, atmosfär, markservice och centralt läge är några. Det är mer långsiktigt och jag är övertygad att du får ett större engagemang från spelare som är här av de anledningarna än om du är avlönad.

Är det viktigt att KB etablerar sig på division 2-nivå? 

– Ja, det tycker jag. Det är en bra nivå för oss att ligga på. Det är lite dyrare än division 3, men väldigt mycket billigare än division 1. Ur ett sportsligt perspektiv är det också bra för våra juniorer att kunna sträva mot. Har vi en juniorverksamhet som inte kan leverera spelare till A-laget så har antingen för dåligt verksamhet där eller så ligger vi lite för högt upp med vårt A-lag. Så just nu tror jag vi ligger rätt.

Juniorsatsningen på U-17 och U-19 inleddes under förra året och utifrån sett ser det ut som att klubben tar den på största allvar – för att kunna bli självförsörjande på spelare till herrlaget. Berätta om processen som varit med bildandet av de två juniorlagen och rekryteringarna som gjorts på ledarsidan.  

– Som jag sa tidigare så har den genomförts i olika faser. Dessa faser kräver lite olika typer av insatser. Det är en process som ibland tar flera år att etablera. Vi har kommit en bit, men har mycket kvar att göra. Det som varit viktigt i detta skede var att rekrytera bra och kompetenta ledare som kan utveckla både verksamheten och spelarna. Därför har vi nu tillsatt staber vi tror kan hjälpa oss i det arbetet och uppfylla de mål vi satt upp och förhoppningsvis få en tydlighet och kontinuitet mot spelare. På så sätt visa vilka möjligheter det finns i KB.

Varför ska en ung fotbollsfantast välja att spela i KB framför storklubbarna?  

– Det beror på vilken ålder vi pratar om. En ung spelare (5-12 år) ska definitivt välja att spela i en förening i sin närhet. Jag tycker det är helt bortkastat att sitta och åka tvärs över hela stan för att träna i en storklubb. Närhetsprincipen är både tidseffektiv och du tränar samtidigt med dina kompisar i större utsträckning. Det finns ett stort värde i det som inte bör underskattas. Om vi pratar över 12 år så tycker jag det finns stora brister i hanteringen av spelare i de större klubbarna. De är oftast ett hårdare klimat och en trist selekteringsprocess som riskerar att skapa oro hos individen. Vi vill att så många som möjligt så länge som möjligt ska vara med på KB-resan. Vi har utmaningar på ungdomssidan för att kunna möta både de som vill satsa på sin fotboll och de som spelar av andra anledningar. Båda är lika viktiga. Det är det som är vårt uppdrag som förening, att finna den balansen. Vi försöker så gott vi kan och våra ledare är fantastiska på att ta sig an den utmaningen. Vi som jobbar centralt med detta behöver hjälpa dem för att vi ska kunna behålla våra spelare och för att spelare ska vilja komma till vår förening för att vara med på resan.

 Vilka är klubbens största utmaningar för framtiden?  

– Det är utan tvekan anläggningsfrågan.

Vad är status i anläggningsfrågan? 

– Inget av detta har det tagits några beslut om, men vi har blivit informerade om att Kristinebergs IP ska få uppvärmt konstgräs tidigast 2018. Det planeras en plan nere i Fredhällsparken. Klar tidigast 2018. Stadshagens IP ska rivas och bebyggas. Ny 11-manna och 7-manna. Byggstart tidigast 2019 och klart 2021-22. Två nya inomhushallar ska byggas under Essingeleden. Klart tidigast 2019.  

Många pratar om KB som en familjär klubb. Som innerstadsklubb i Stockholm – är det verkligen en bild som stämmer överens med verkligheten? 

– Ja det tycker jag. Vi försöker att arbeta med vår värdegrund och samhörighet. Något vi kan bli bättre på såklart. KB-andan ligger som en tät dimma över Kungsholmen och i Vasastan. Vi försöker alltid ha en trevlig och vänlig jargong. Vi har arbetat mycket bättre med att involvera A-laget med ungdomslagen detta år. Tidigare har det funnits en viss distans. Mycket tack vare engagemang från seniorerna själva. Detta behövs för att skapa en tydligare klubbkänsla. Spelare och ledare från seniorerna har deltagit på både KB-dagen och våra sommaraktiviteter samt camper. Knattar har varit bollflickor/pojkar på matcherna. Sådant tror jag är väldigt betydelsefullt. Klubbhuset står till allas förfogande för att bygga en bra föreningskänsla. Jag tror det viktigaste arbetet sker ute bland lagen. Att ledare och spelare tillsammans arbetar för att bygga broar mellan lagen. Att dela planytor, material och rotationsträningar skapar band och interaktioner med varandra. Det skapar då också en bättre relation tror jag. Men vi måste hela tiden arbeta och vårda den relationen.

Karlbergs BK känns som en klubb i medvind just nu. Känns den bilden korrekt? 

– Det känns väldigt positivt inför 2016 och vi går med högt huvud. Tycker det finns anledning att vara stolta över vår förening och vi arbetar nu för fullt med att infria de nya målsättningarna vi satt upp för året.

/red

Kommentarer

kommentarer