Medlemsavgift 2019

Samtliga spelare i föreningen betalar alltid en medlemsavgift i föreningen.

KB-vän                                  200 SEK
Guldvän                                 500 SEK

Fotbollsavgifter 2019

Följande avgifter gäller för helår och i dessa så ingår planhyra och träning, försäkring, ungdomstränare, utbildning och administration.

5-7 år                                    1 000 SEK + 200 SEK = 1 200 SEK

Följande avgifter gäller för helår och i dessa så ingår planhyra och träning, försäkring, serieavgifter, licenser, sportsligt ansvarig, utbildning och administration.

8-9 år                                   1 500 SEK + 200 SEK = 1 700 SEK
10-11 år                              1 800 SEK + 200 SEK = 2 000 SEK

Följande avgifter gäller för helår och i dessa så ingår externa utbildade tränare (lön inkl. sociala avgifter), planhyra och träning samt prioriterade tider, försäkring, serieavgifter, licenser, sportsligt ansvarig, utbildning och administration.

Samtliga tränare och lagledare som har barn i åldern 12-19 år och som tillsätts av förening, berättigas en reducerad avgift om 2 000 SEK för sitt engagemang och arbete.

12-13 år                                3 800 SEK + 200 SEK = 4 000 SEK
14-16 år                                4 000 SEK + 200 SEK = 4 200 SEK
U-lag                                      4 500 SEK + 200 SEK = 4 700 SEK

Om man har barn som ligger i båda spannen så gäller den högre familjeavgiften.

Familjeavgift 5-11 år          2 700 SEK
Familjeavgift 12-19 år        5 000 SEK

Samtliga avgifter gäller generellt på helår. Detta beror på att verksamheten fortgår under ett helt år. Planering, seriespel, träningstider och tränare planeras in i verksamheten och därför måste ekonomin också göra det.

Det finns alltid en möjlighet att dela upp avgiften på två tillfällen för de som börjar i januari. Då betalar man 50 % i januari och 50 % i februari.

För frågor kring avgifter och övriga kostnader samt om man vill dela upp avgiften så kontakta kansliet på kansliet@karlbergsbk.se