Ungdomsledarna träffades på Ballbreaker

kb-andersNyheter KB fotboll

Cirka 35 KB-ledare och tränare konfererade på Ballbreaker på söndagen. Det handlade om den årliga träffen för alla ungdomsledare.

Konferensen inleddes med att sportchefen Thomas Bahnson summerade 2014 och sedan berättade klubbchefen Pelle Brädefors om planeringen inför 2015. Den lägger stort fokus på KB-modellen 2.0 och en implementering av denna under våren.

Därefter berättade Johan Holmgren om vad som händer med herrlaget och det nya utvecklingslaget, medan Anders Jansson berättade litet om KB-cuperna.

Nytt för detta år var att två workshops genomfördes och deltagarna delades upp i grupper, där de fick diskutera olika frågeställningar. Den första handlade om värdegrund medan den andra var litet mer praktiskt inriktad och bland annat kiosken Hagen Café och materialhanteringen diskuterades livligt.

Syftet med workshopparna var att ledarna ska få komma till tals och att Ungdomsutskottet ska få input till den reviderade KB-modellen, samtidigt som den då lättare kan få förankring bland ledarna.

Konferensen avslutades sedan med hamburgare. På det hela taget verkade deltagarna nöjda med upplägget och arrangörerna är nöjda med de livliga diskussionerna och engagemanget från ledarna.

Nu ser vi fram emot 2015!

/red

 

Kommentarer

kommentarer