Ungdomsutskottet arbetar först och främst med frågor som rör ungdomsverksamheten. Vi strukturerar, prioriterar och ansvarar för att verksamheten fungerar praktiskt. Vi arbetar även med att ta fram underlag för styrelsen när det kommer till policys, manualer och administrativa rutiner som rör verksamheten.

Vi tar mer än gärna emot synpunkter och idéer för hur Karlbergs Ungdomsverksamhet ska bli bättre och fortsätta utvecklas framöver.

Sekreterare:
Anders Jansson
anders.jansson@karlbergsbk.se
 
Sportchef Flick:
Thomas Bahnson
kansliet@karlbergsbk.se
0709-916982
Klubbchef: 
Pelle Brädefors
pelle@karlbergsbk.se
0701-904093
Sportchef Pojk: 
Johan Wilny
johan.wilny@karlbergsbk.se
0702-828167
Föreningskonsulent: 
Martin Westerberg
martin.westerberg@karlbergsbk.se
0701-904090