KB:s värdegrund är några positivt laddade begrepp och uttryck som beskriver vårt förhållningssätt vi har gentemot varandra, vår omgivning och som speglar våra handlingar. Det är det som gör skillnad och ger mervärde till vår verksamhet. Värdegrunden har en tydlig koppling till vardagsarbetet. I det värdegrundsarbete som pågår i föreningen har vi en gemensam nämnare; det är att vi tillsammans ska bedriva vår verksamhet med kvalitet och för att det ska fungera måste samtliga ledare, spelare, föräldrar, styrelse och anställda skriva under på följande förhållningssätt:

Ansvar

Förberedd inför varje aktivitet. Planering är key för att vi ska kunna bedriva verksamheten så effektivt som möjligt. Spelare, föräldrar och ledare.

Rätt plats – I tid – Med rätt utrustning. Alla respekterar alltid de regler som är uppsatta för att verksamheten ska kunna flyta på så bra som möjligt.

Vi tar ansvar för gemensamma ytor och material samt ser möjligheter istället för problem där utmaningar uppstår. Ett lösningsorienterat förhållningssätt.

Ambition

Som ledare ska du alltid prioritera utbildning enligt föreningens riktlinjer.

Vilja stimulera, motivera och utveckla alla individer – Se alla – Skapa förutsättningar för att arbeta med en idrottsutbildning där alla kan medverka.

Att alltid kämpa och arbeta hårt samt göra sitt allra bästa. Genom att prestera utifrån våra egna förutsättningar skapar vi vinnare både på planen och i livet.

Respekt

Alltid se sig själv som ambassadör för föreningen. Uppträd med sunt förnuft och med respekt för andra individer. Medspelare, ledare, motståndare, domare samt övriga funktionärer.

Ödmjuka i med- och motgång. Vi ingriper när vi ser felaktigheter. Vi accepterar under inga omständigheter mobbing, fusk, droger eller alkohol. Vi uppvisar generellt sett en hög grad av integritet och civilkurage.

Visa respekt för andras olikheter, kunnande och intresse. Vi är alla människor med ett gemensamt intresse och vi vill alla väl.